Via projecten kun je tijdsregistratie en kosten van een lopend project bijhouden, inschatten en opvolgen. Vanuit het project maak je dan één of meerdere facturen aan voor je klant.


Hoe activeer ik Projecten?

Ga naar 'Modules' > 'Projecten' > 'Activeren'


Hoe maak ik een project aan?

1. Klik op de rode knop 'Aanmaken' 


2. Kies vervolgens een projectnaam, klant, start-en einddatum, schatting van het aantal uren, uurtarief en druk op 'Aanmaken'. 


Het project wordt nu aangemaakt.


Vervolgens kan je de tijdsregistratie uitvoeren met een druk op de blauwe knop 'Tijdsregistratie'.


Geef hierbij de omschrijving op, voer datum, start- en einduur in. Het aantal gewerkte uren wordt automatisch berekend maar kan nog manueel worden bijgewerkt.Heb je nog een extra kost die je wil toevoegen? Druk dan op de paarse knop 'Kost toevoegen'. Bouw het project verder op door extra kosten/taken toe te voegen. Druk vervolgens op 'Factuur aanmaken' om het project te factureren. Merk op dat het systeem alle data die jij hebt ingevoerd automatisch* overneemt. De factuur zal worden gecreëerd op basis van de door jou ingevoerde gegevens.*aanpassingen aan de factuur kunnen steeds manueel worden bijgewerkt


Tip: Via 'Meer acties' > 'Instellingen' kun je instellen hoe taken, tijdsregistraties en kosten op de factuur worden geplaatst.

In de historiek, onderaan jouw factuur, kan je de verwijzing naar jouw project terugvinden. Met een klik op 'Naar project' word je onmiddellijk naar jouw project herleid.
Een project onderverdelen in taken

Bij het aanmaken van een nieuw project kun je kiezen om je project onder te verdelen in taken. Zo kan jouw project in verschillende delen worden opgesplitst.


Ga naar 'Projecten' en druk op de rode knop 'Aanmaken'.


Activeer 'Project onderverdelen in taken' en vul de rest van de gegevens aan.Sluit vervolgens af met een druk op de knop 'Aanmaken'. 


Als laatste voeg je taken toe aan jouw project door op de groene knop 'Taak toevoegen' te klikken. 


Taken bevestigen? Vergeet niet op de blauwe knop 'aanmaken' te klikken.

Per taak kan je dan ook de tijdsregistratie en kosten gaan toevoegen en de factuur aanmaken. 

Standaard worden de taken als informatieve lijn toegevoegd aan de factuur. Het aantal uren gewerkt worden er dan onder toegevoegd.Een project inschatten

Tijdens aanmaak van een project kun je een inschatting opgeven van het totaal aantal uren van het project. Deze inschatting geeft je een goede indicatie op de voortgang van het project.


Gaat het echter om een complex project met meerdere onderdelen dan kun je de inschatting van het project ook in delen toevoegen.

Om deze inschatting in te geven pas je de status van het project aan naar 'Voorbereiding'.


 Alle tijdsregistraties en kosten die worden toegevoegd zullen hierdoor als inschatting aan het project worden toegevoegd.

Na de inschatting kan het project terug naar status 'Lopend' worden geplaatst om gewone tijdsregistraties en kosten toe te voegen. Ingeschatte tijdsregistraties en kosten worden niet toegevoegd aan de factuur.


Een project toewijzen aan een gebruiker

Een project kan worden toegewezen aan een gebruiker die toegang heeft tot de account. Dit maakt het eenvoudig om op te volgen wie verantwoordelijk is voor het project en geeft je de optie om enkel toegang te geven aan projecten waarvoor de gebruiker als verantwoordelijke werd aangeduid.


Om een project toe te wijzen klik je bij het aanmaken of bijwerken van het project op 'Meer opties' en selecteer je de naam van de gebruiker. 


Als de gebruiker enkel toegang nodig heeft tot toegewezen projecten kun je via 'Toegangsbeheer' de rechten op "Eigen projecten' plaatsen.
  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels