Ben jij  een zelfstandige ondernemer die vaak terugkerende goederen of diensten moet leveren, dan kan je werken met het aanmaken van artikelen en artikelenlijsten. 

Activeer de module artikelen eerst via de modules-pagina. Daarna ben je klaar om artikelen aan te maken.Hoe maak ik artikelen aan? 

Ga naar het onderdeel 'Artikelen' en klik op 'Aanmaken'. Vul de omschrijving* en prijs in. Optioneel kun je ook de voorraad bijhouden door het aantal in voorraad in te vullen.


* Jouw tekst in de omschrijving opmaken? Maak gebruik van de teksteditor.

Klik op 'meer opties' om de gegevens (artikelcode, aankoopprijs, eenheid, BTW-tarief, grootboekrekening en interne informatie) verder aan te vullen.


Staat alles goed, druk dan op de blauwe knop, 'artikel aanmaken'. Een nieuw artikel wordt nu gegenereerd.


Welke artikelcode gebruiken?

Maak categorieën door een prefix te gebruiken met hierna een volgnummer (bvb ABC000001).

Indien enkel de categorie wordt opgegeven zal de code automatisch worden aangevuld met een volgnummer. 


Artikelcodes worden alfabetisch gesorteerd en moeten steeds uniek zijn. 

Indien niets opgegeven zal het systeem automatisch een artikelcode genereren.


Artikel bijwerken

Om het artikelnummer (of andere informatie) te wijzigen druk dan op de artikelcode en werk het artikel bij.


Bij een druk op de blauwe knop 'artikel bijwerken' worden de wijzigingen opgeslaan. Artikelen factureren

Aangemaakte artikelen kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan facturen.


Ga naar 'facturen', druk op de rode knop 'aanmaken', geef nieuwe of bestaande klant in en voeg de artikelen toe die je wenst te factureren.


Selecteer vervolgens de artikelen die je wenst toe te voegen via de paarse knop.


 


Opgelet: wijzig je de aantallen, dan zal automatisch ook de voorraad/stock worden aangepast. 


Klik vervolgens op 'factuur aanmaken'. De factuur werd nu aangemaakt en de voorraad van de artikelen werd automatisch bijgewerkt (indien van toepassing). 
 
Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels