Ga naar acties > importeren uit Excel en selecteer het bestand.Jouw bestand (formaten die wij ondersteunen: xls, xlsx, ods en csv) wordt nu ingelezen via de blauwe knop 'inlezen bestand'. 


Nadat je nog enkele opties hebt aangevinkt, scroll dan naar beneden en druk op 'importeer artikelen'. 

De artikelen werden nu geïmporteerd. 


  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels