Eenmaal de mandaten voor de klanten werden toegevoegd kan een domiciliëringsopdracht worden aangemaakt. Via de domiciliëringsopdracht kan je een domiciëringsbestand downloaden om op te laden bij jouw bank of betalingsprovider.


Maak eerst de facturen aan waarvoor de betaling moet worden uitgevoerd. Het domiciëringsbestand zal het openstaande bedrag van elke factuur opvragen. Enkel voor klanten waarvoor het SEPA-mandaat werd geactiveerd worden opgenomen in het domiciëringsbestand.


Opmerking: Voordat de domiciliëring wordt uitgevoerd moet je jouw klant op de hoogte brengen dat de betaling zal worden uitgevoerd. Dit kan bijv. door de factuur aan de klant aan te leveren met vermelding dat de betaling via domiciliëring zal worden uitgevoerd.


Ga naar het factuuroverzicht en klik op “Meer acties” > “Domiciliëringsopdrachten” om de domiciliëringsopdracht op te starten.Standaard worden enkel openstaande facturen opgenomen die reeds werden verzonden of afgedrukt. Pas de filter aan om een andere selectie te krijgen.Een factuur zal standaard slechts 1x worden opgenomen in een domiciliëringsbestand. Wens je facturen toch nog opnieuw op te nemen, kan je “Facturen meenemen die reeds voordien in een domiciliëringsopdracht werden opgenomen” aanvinken.


Voor de gevonden facturen kan je een domiciliëringsopdracht opstarten. Geef eerst een inningsdatum op die minstens enkele dagen in de toekomst ligt. De inningsdatum is de datum waarop de bank de betaling zal uitvoeren bij jouw klant.


Klik op “Domiciliëringsopdracht aanmaken” om een domiciliëringsbestand aan te maken waarin de facturen werden opgenomen.Eenmaal de domiciliëringsopdracht werd uitgevoerd kan je het XML-bestand downloaden en aanleveren aan jouw bank.


  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels