Indien je bij een betaalverzoek een ander lay-out gebruikt dan de standaard betaalverzoek lay-out, zal je tijdens het aanmaken van de factuur dezelfde lay-out behouden als het betaalverzoek.

Om dit te voorkomen, kun je de huidige lay-out instellen als de standaard lay-out voor betaalverzoeken.

De taal kan aangepast worden per klant. Dit kan gedaan worden door naar de klant te gaan en op 'bewerken' te klikken. 


Als jullie slechts één artikel per document gebruiken, kun je het artikelnummer toevoegen aan de referentie. Vervolgens kun je in het overzicht instellen dat de referentie zichtbaar moet zijn.