Ga hiervoor naar Instellingen > extra velden >toevoegen > leveringsdatum > items facturen.