De tekst voor medecontractant wordt automatisch toegevoegd bij het aanpassen van BTW-tarief.


Voor meer uitleg met schermafdrukken verwijs ik je graag naar ons artikel: Hoe tekst medecontract op factuur plaatsen?