Er kunnen extra velden aan de artikelen worden toegevoegd via instellingen > extra velden. Als het extra veld geactiveerd wordt voor zowel artikelen als factuuritems zal het extra veld ook op de factuur worden overgenomen.  Werken met veel producten is geen probleem.