Je kunt de prijzen van de artikelen snel aanpassen door de volgende stappen te volgen:

  1. Exporteer de lijst met artikelen naar een Excel-bestand vanuit het facturatieprogramma.

  2. In Excel, verhoog de prijzen van de artikelen.

  3. Sla het aangepaste Excel-bestand op.

  4. Importeer de bijgewerkte lijst met artikelen terug in het facturatieprogramma.

Dit proces zorgt ervoor dat alle artikelprijzen stijgen. Zorg ervoor dat je een back-up maakt van je artikelgegevens voordat je de prijzen aanpast, om eventueel verlies van informatie te voorkomen.