Alle koppelingen en modules zijn inbegrepen in elk betalend abonnement. Alle modules kan je sowieso zonder meerkost gebruiken.


Ook de koppelingen zijn inbegrepen maar de externe partner kan wel bijkomende kosten aanrekenen voor de account bij de externe partner.