In een wereld van grenzeloze e-commerce zijn internationale bestellingen een gebruikelijk verschijnsel geworden voor webwinkeliers. Echter, om dit soepel te laten verlopen, is het van essentieel belang om specifieke instellingen binnen EF in te stellen nadat de koppeling met WebwinkelFacturen is opgezet.


automatische BTW-instellingen activeren

Om de automatische BTW-instellingen in EenvoudigFactureren te activeren, ga naar Instellingen > BTW > Toepassing BTW-tarieven en stel deze op zoals in het voorbeeld hieronder. Zo worden dezelfde BTW-gegevens gebruikt als die uit de webshop.