Reeds bestaande klanten aangemaakt in Octopus kunnen vanuit onze software spijtig genoeg niet worden opgehaald om de factuur in te boeken. Het gaat hier om een beperking in de koppeling tussen beide systemen.

Maak je een nieuwe klant aan vanuit jouw account op ons platform, dan zullen dezelfde klantengegevens worden overgenomen in Octopus en worden gebruikt bij toekomstige facturen. 

Breng je wijzigingen aan, dan worden deze NIET mee overgenomen in Octopus.


Bestaande klanten in Octopus gebruiken?

Open de klantenfiche in Octopus en wijzig de relatie door het veld "Extern Relatie Nr ( Ander Pakket )" in te vullen met de interne ID* van jouw klant.
*Open de klantenfiche. De interne ID van de klant bevindt zich in de titelbalk bovenaan rechts naast "client_id":
  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels