Ga naar de leveringsbonnen, selecteer deze door aan te vinken, druk op 'document maken' en kies voor 'factuur'.