Manueel of automatisch toevoegen

Bij niet-betaling kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Deze herinneringskosten worden aan de herinnering toegevoegd zodat de klant deze bijkomend zal moeten betalen. Herinneringskosten kunnen ofwel manueel worden toegevoegd wanneer een herinnering wordt uitgestuurd of automatisch via “Automatische herinneringen” (zie verder).


Om een herinneringskost toe te voegen klik je tijdens verzending van de herinnering op de knop “Herinneringskost toevoegen” (Rode knop). Tijdens toevoegen van de herinneringskost kan je het bedrag opgeven en eventueel een aangepaste omschrijving opgeven.Nadat de herinneringskost werd toegevoegd kan je het nieuwe totaal onderaan de factuur terugvinden.


Een herinneringskost kan je ook terugvinden in de tijdlijn. Via de tijdlijn kan de herinneringskost ook terug worden verwijderd.Een standaard berekening van de herinneringskost kan via “Instellingen” > “Herinneringen” worden opgegeven. De herinneringskost wordt ofwel berekend via een percentage van het totaalbedrag van de factuur (met optioneel minima en/of maxima) of er kan een vast bedrag worden toegevoegd door enkel het minimumbedrag in te stellen.  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels