Het boekjaar kan worden ingesteld via "Instellingen" > "Geavanceerd" > "Boekjaar en jaarlijkse hernummering".