Facturen doorsturen naar jouw boekhouder

Jouw facturen kunnen rechtstreeks worden ingeboekt in de Exact Online-boekhouding. Zo hoef je jouw facturen niet meer manueel over te brengen.


Je kan een factuur afzonderlijk doorsturen of in groep per periode of je kan de facturen ook automatisch laten doorsturen.


Opgelet! Een factuur kan slechts 1x worden doorgestuurd. Eénmaal doorgestuurd kan je wel nog wijzigingen aan jouw factuur doorvoeren maar deze zal je manueel moeten doorgeven aan jouw boekhouder.

Nieuwe klant of bestaande klant

Wanneer een factuur wordt verzonden wordt eerst bepaald of de klant waaraan de factuur is gekoppeld al dan niet reeds bestaat in Exact Online.

Indien geen klant gevonden in Exact Online wordt een nieuwe klant aangemaakt en anders wordt de factuur voor de bestaande klant toegevoegd.


Wordt een bestaande klant gebruikt dan zullen de klantgegevens in Exact Online niet automatisch worden bijgewerkt als een gegeven zoals het adres niet meer overeenkomt.


Als een klant in Exact Online voordien vanuit onze software werd aangemaakt, zal de nieuwe factuur steeds op deze klant worden geboekt. Is de klant echter op een andere manier in Exact Online toegevoegd dat kan de klant worden opgezocht op basis van het klantnummer, het BTW-nummer, of de naam. Dit kan worden ingesteld bij het opzetten van de koppeling.


Als de klant reeds bestaat in Exact Online maar deze heeft er een verkeerde status (bijv. enkel als leverancier of prospect) zal de foutmelding “Ongeldig: Klant (type)” worden gegeven. Om deze fout weg te werken zal je de klant in Exact Online moeten activeren als klant.


Afzonderlijk doorsturen

Om een factuur afzonderlijk door te sturen open je  de factuur in kwestie en klik je op Meer acties > Verzenden naar boekhouder.

Nadat een factuur werd verstuurd krijg je hiervan een melding in de tijdslijn onderaan de factuur. Zo kan je nagaan of een factuur reeds werd doorgestuurd.


In groep doorsturen

Om een reeks facturen in groep door te sturen ga je naar het factuuroverzicht en klik je op Meer acties > Verzenden naar boekhouder.


Selecteer de periode waarvan je de facturen wenst door te sturen. Enkel facturen die nog niet werden doorgestuurd zullen worden geselecteerd. Bevestig de verzending door op “Bevestig verzending” te klikken.Tijdens het doorsturen worden enkele validaties voor jouw factuur doorgevoerd. Het is dus mogelijk dat een factuur verkeerde gegevens bevat en moet worden aangepast. Je krijgt een melding per factuur indien deze al dan niet correct werd doorgestuurd.


Verzendingen van de laatste 30 dagen worden bijgehouden en zijn te bekijken langs dezelfde pagina. Je kan dus ook nadien nog bekijken welke facturen correct werden doorgestuurd.


Automatisch doorsturen 

Om facturen automatisch door te sturen naar Exact Online klik je via “Verzenden naar boekhouder” op “Automatisch verzenden” en activeer je deze optie.


Op het ingestelde tijdstip worden nog niet verzonden facturen in groep doorgestuurd. Onderaan de pagina vind je terug welke facturen werden doorgestuurd. Ook als je de optie automatisch doorsturen activeert kan je facturen nog manueel doorsturen met één van de voorgaande methodes.


De klaarstaande facturen worden steeds ‘s nachts doorgestuurd afhankelijk van het ingesteld tijdstip:


  • Dagelijks: elke dag
  • Wekelijks: elke maandagmorgen
  • Maandelijks: eerste dag van maand
  • Trimesterieel: eerste dag van het trimester (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober)

Afhankelijk van de status van de factuur wordt de factuur meegenomen voor verzending:


  • Altijd: factuur steeds meenemen
  • Na 3 dagen: 3 dagen na aanmaak factuur (en 3 dagen na factuurdatum)
  • Na 7 dagen: 7 dagen na aanmaak factuur (en 7 dagen na factuurdatum)
  • Reeds afgedrukt: De factuur werd reeds afgedrukt of verzonden naar klant of werd reeds volledig betaald
  • Reeds verzonden naar klant: De factuur werd reeds verzonden naar klant of werd reeds volledig betaald
  • Reeds betaald: De factuur werd reeds volledig betaald

Om te voorkomen dat oude facturen worden meegenomen geef je de vroegste factuurdatum op die kan worden meegenomen via “Enkel met factuurdatum of later”.Vink de optie 'gefaalde verzendingen automatisch opnieuw proberen' aan indien je deze dagdagelijks automatisch opnieuw wil laten verzenden totdat ze allemaal zijn verzonden. Een overzicht van verzonden/niet verzonden verrichtingen vind je bij 'Recente verzendingen'.

  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels