Ga naar de klantenfiche van de klant > wijzigen > klantgegevens > vink ondernemingsnummer 'niet BTW-plichtig' aan. Je kunt nu het ondernemingsnummer toevoegen.