Items uit het domein “activities” stellen een gebeurtenis voor. Gebeurtenissen worden automatisch door het systeem gegenereerd en kunnen dus niet zelf worden ingegeven.


Opbouw URL’s:

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/activities: Activiteiten

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/activities/7001: Activiteit met ID 7001


Domein : activities

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
activity_idintUnieke ID van de activiteit. Gegenereerd door het systeem. Op te geven in URL.7001
uritextURL naar de activiteit. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken activiteit langs de API.
typetextCodering dat het type van de activiteit bepaald.invoice_create
datedatetimeDatum en tijd waarop de activiteit zich heeft voorgedaan.2012-10-01 18:28:35
usertextNaam van de gebruiker die de aanpassing heeft doorgevoerd. Indien de naam niet beschikbaar wordt het e-mail adres teruggegeven.John Doe
descriptiontextOmschrijving van de zich voorgedane activiteit.Factuur aangemaakt
informationtextBijkomende informatie over de zich voorgedane actiteit.Factuur 2012-0001 aangemaakt (ID 2002)
client_idintID van de klant waar de activiteit naartoe verwijst. Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing.1001
invoice_idintID van de factuur waar de activiteit naartoe verwijst. Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing.2002
receipt_idintID van het kasticket waar de activiteit naartoe verwijst. Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing.3003
quote_idintID van de offerte waar de activiteit naartoe verwijst. Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing.4004
order_idintID van de bestelbon waar de activiteit naartoe verwijst. Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing.5005
delivery_idintID van de leveringsbon waar de activiteit naartoe verwijst. Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing.6006
subscription_idintID van het abonnement waar de activiteit naartoe verwijst. Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing.7007
linked_invoice_idintID van de bijkomende factuur waar de activiteit naartoe verwijst (bijv. de voorgaande factuur). Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing.2002
linked_receipt_idintID van het bijkomende kasticket waar de activiteit naartoe verwijst (bijv. het voorgaand kasticket). Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing.3003
linked_quote_idintID van de bijkomende offerte waar de activiteit naartoe verwijst (bijv. de voorgaande offerte). Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing.4004
linked_order_idintID van de bijkomende bestelbon waar de activiteit naartoe verwijst (bijv. de voorgaande bestelbon). Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing.5005
linked_delivery_idintID van de bijkomende leveringsbon waar de activiteit naartoe verwijst (bijv. de voorgaande leveringsbon). Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing.6006
linked_subscription_idintID van het bijkomend abonnement waar de activiteit naartoe verwijst (bijv. het originele abonnement). Optioneel veld, wordt enkel meegegeven indien van toepassing.7007
referenceslistLijst met referenties waar de activiteit toe hoort.


Subdomein : reference ( < activities )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
reference_typetextCodering dat het type van de referentie bepaald.invoices
reference_idintID van het object waar naartoe wordt gerefereerd1001
reference_uritextURL van het object waar naartoe wordt gerefereerd. Gegenereerd door het systeem.


Mogelijke activiteitstypes: login, settings_create, settings_update, settings_password_reset, settings_password_forgot,
client_create, client_update, client_delete, clientcontact_create, clientcontact_update, clientcontact_delete, clientcontact_delete_all, clientnote_update, invoice_create, invoice_update, invoice_create_copy, invoice_print, invoice_email, invoicepayment_create, invoicepayment_delete, invoicepayment_delete_all, invoicenote_create, invoicenote_delete, invoicenote_delete_all, backup_create, backup_restore, import_csv, import_other_account

Opmerking: Gegevens uit dit domein kunnen enkel worden opgevraagd (GET) en kunnen niet worden aangepast.


Voorbeeld in XML van een activiteit:

<activity>
  <activity_id>7001</activity_id>
  <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/activities/7001</uri>
  <type>invoice_create</type>
  <date>2012-10-01 18:28:35</date>
  <user>John Doe</user>
  <description>Factuur aangemaakt</description>
  <information>Factuur 2012-0001 aangemaakt (ID 2002)</information>
  <client_id>1001</client_id>
  <invoice_id>2002</invoice_id>
  <receipt_id/>
  <quote_id/>
  <order_id/>
  <delivery_id/>
  <subscription_id/>
  <references>
    <reference>
      <reference_type>clients</reference_type>
      <reference_id>1001</reference_id>
      <reference_uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients/1001</reference_uri>
    </reference>
    <reference>
      <reference_type>invoices</reference_type>
      <reference_id>2002</reference_id>
      <reference_uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/invoices/2002</reference_uri>
    </reference>
  </references>
</activity>
  Meer info over de API? Lees onderstaande nuttige artikels