Items uit het domein “stockitems” stellen een artikel voor.


Opbouw URL’s:

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/stockitems: Artikelen

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/stockitems/5004: Artikel met ID 5004


Domein : stockitems

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
stockitem_idintUnieke ID van het artikel. Gegenereerd door het systeem. Op te geven in URL.4004
uritextURL naar het artikel. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken artikel langs de API.
codetextUnieke code van het artikel. Maximaal 20 karakters. Verplicht op te geven.A000001
descriptiontextOmschrijving het van artikel. Maximaal 10000 karakters. Verplicht op te geven.Product 1
description_htmlhtml
Omschrijving het van artikel in HTML formaat. Maximaal 10000 karakters. Verplicht op te geven (gebruik alternatief veld description).
<p>Product 1</p>
typetextType van het artikel. Kan de waarde “single” (= artikel), “combined” (= verzamelartikel), “combined_fixed” (= verzamelartikel met vaste prijs) of “list” (= artikellijst) bevatten. Standaard waarde is “single”.single
commentstextBijkomende informatie bij het artikel. Maximaal 10000 karakters. Optioneel veld.Door leverancier X – nieuwe bestelling doorgegeven.
comments_htmlhtmlBijkomende informatie bij het artikel. Maximaal 10000 karakters. Optioneel veld.
<p>Door ...</p>
pricefloatPrijs van het artikel. Optioneel veld. Kan enkel worden opgegeven bij type “single” en “combined_fixed”.9.99
tax_categoryintBTW-categorie waartoe het artikel behoort. Kan waarde 1, 2, 3 of 0 hebben waarbij 0 = niet gespecifieerd, 1 = 1e BTW tarief (21%), 2 = 2e BTW tarief (12%) en 3 = 3e BTW tarief (6%) afhankelijk van de BTW-instellingen van uw account. Kan enkel worden opgegeven bij type “single” en “combined_fixed”.1
tax_category_special_statustextCode afwijkend BTW-tarief van het gebruikte BTW-percentage (tax_category) van het stock-item. Kan enkel gebruikt worden indien de BTW-categorie 0 is. Het veld is optioneel en kan maximum 20 karakters lang zijn. Kan enkel worden opgegeven bij type “single” en “combined_fixed”.MC
tax_includedtextDuidt aan of de opgegeven prijs inclusief of exclusief BTW werd opgegeven. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Optioneel veld (standaard ‘no’). Kan enkel worden opgegeven bij type “single” en “combined_fixed”.yes
supplyint/textVoorraad van het product. Kan een getal bevatten tussen -999999 en 999999 of de tekst “infinite” als voorraad niet van toepassing is. Kan enkel worden opgegeven bij type “single”.10
unittextEenheid van het product. Optioneel veld. Maximaal 10 karakters lang en mag geen spatie bevatten. Indien opgegeven wordt de eenheid automatisch toegevoegd aan de factuur bij selectie van het artikel. Kan enkel worden opgegeven bij type “single”, “combined” en “combined_fixed”.stuk
general_ledger_accounttextCode van de standaard grootboekrekening van het artikel. Niet verplicht. Tussen 6 en 8 karakters lang, uitsluitend cijfers zijn toegelaten. Kan enkel worden opgegeven bij type “single”, “combined” en “combined_fixed”.700000
itemslistLijst met verwijzing naar onderliggende artikelen. Enkel van toepassing bij type “combined”, “combined_fixed” en “list”.
custom_valueslistLijst met extra velden. De beschikbare velden worden toegevoegd via “Instellingen” > “Geavanceerd”.
activetextBepaald of het artikel actief is. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben.yes
last_activitydatetimeTijdstip met de laatste activiteit van het artikel. Kan niet worden opgegeven, wordt automatisch bepaald door het systeem.2020-05-03 11:33:45


Subdomein : items ( < stockitems )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
stockitem_idnumberUnieke ID van het onderliggende artikel4001
quantitynumberAantal van het artikel. Kan een getal bevatten tussen -999999 en 999999.1


Subdomein : custom_values ( < stocktitems )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
nametextInterne naam van het extra veld. Wordt bepaald bij aanmaak van het extra veld en kan worden gebruikt als unieke identificatie van het standaard veld. Verplicht op te geven bij toevoegen of wijzigen van de waarde van dit veld.myreference
descriptiontextNaam of omschrijving van het extra veld zoals het wordt weergegeven bij gebruik. Wordt enkel informatief teruggegeven en kan niet worden aangepast via de API.Onze referentie
valuetextWaarde van het standaard veld. Maximum 75 karakters lang.123456


Voorbeeld in XML van een artikel:

<stockitem>
  <stockitem_id>4004</stockitem_id>
  <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/stockitems/4004</uri>
  <code>A000001</code>
  <description>Product 1</description>
  <description_html><![CDATA[<p>Product 1</p>]]></description_html>
  <type>single</type>
  <comments>Door leverancier X - nieuwe bestelling doorgegeven.</comments>
  <comments_html><![CDATA[<p>Door leverancier X - nieuwe bestelling doorgegeven.</p>]]></comments_html>
  <price>9.99</price>
  <tax_category>1</tax_category>
  <tax_included>no</tax_included>
  <supply>10</supply>
  <unit>stuk</unit>
  <general_ledger_account>700000</general_ledger_account>
  <items/>
  <custom_values>
    <custom_value>
      <name>ean</name>
      <description>EAN</description>
      <value>100000000000001</value>
    </custom_value>
  </custom_values>
  <active>yes</active>
  <last_activity>2018-05-03 11:33:45</last_activity>
</stockitem>

Voorbeeld in XML van een verzamelartikel:
<stockitem>
  <stockitem_id>4004</stockitem_id>
  <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/stockitems/4004</uri>
  <code>C000001</code>
  <description>Combinatie 1</description>
  <description_html><![CDATA[<p>Combinatie 1</p>]]></description_html>
  <type>combined</type>
  <comments>Door leverancier X - nieuwe bestelling doorgegeven.</comments>
  <price>9.99</price>
  <tax_category>1</tax_category>
  <tax_included>no</tax_included>
  <supply>10</supply>
  <unit>stuk</unit>
  <general_ledger_account>700000</general_ledger_account>
  <items>
    <item>
      <stockitem_id>4001</stockitem_id>
      <quantity>1</quantity>
    </item>
    <item>
      <stockitem_id>4002</stockitem_id>
      <quantity>2</quantity>
    </item>
  </items>
  <custom_values/>
  <active>yes</active>
  <last_activity>2018-05-03 11:33:45</last_activity>
</stockitem>


  Meer info over de API? Lees onderstaande nuttige artikels