Items uit het domein “clients” stellen een klant voor.


Opbouw URL’s:

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients: Klantgegevens

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients/1001: Klant met ID 1001

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients/1001/contacts: Contactgegevens van klant met ID 1001

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients/1001/details: Detailgegevens van klant met ID 1001


Domein: clients

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
client_idintUnieke ID van de klant. Gegenereerd door het systeem. Steeds verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie).1001
uritextURL naar klant. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken klant langs de API.
external_client_idtext(Unieke) ID van de klant dat kan worden ingesteld door een externe partij. Maximum 50 karakters lang. Uniekheid van de waarde wordt niet afgedwongen.Client-98437
nametextNaam van de klant. Verplicht mee te geven bij creatie. Maximum 75 karakters lang.IT Services BVBA
attentiontextT.a.v. (ten aanzien van) van de klant. Niet verplicht. Maximum 100 karakters lang.dienst administratie
numbertextKlantennummer. Niet verplicht, maximum 55 karakters lang. Wordt automatisch gegenereerd indien niet opgegeven bij creatie en indien deze optie geactiveerd werd in de Instellingen.B12548
streettextStraat + huisnummer van de klant. Niet verplicht, maximum 150 karakters lang.Langestraat 189
street2textTweede adreslijn van de klant. Niet verplicht, maximum 150 karakters lang.
citytextStad van de klant. Niet verplicht, maximum 50 karakters lang.Antwerpen
postal_codetextDe postcode van de stad van de klant. Niet verplicht, maximum 10 karakters lang.2000
countrytextLand van de klant. Niet verplicht, maximum 25 karakters lang. Bij aanmaken/bewerken enkel te gebruiken indien country_code niet werd opgegeven. Bij opvragen wordt dit veld automatisch bepaald a.d.h.v. country_code.België
country_codetextLandcode van de klant. Niet verplicht, 2 karakters lang, in hoofdletters.BE
delivery_addressAddressVerzendadres van de klant. Niet verplicht.
site_addressAddressWerfadres van de klant. Niet verplicht.
tax_codetextBTW-nummer van de klant. Niet verplicht, maximum 75 karakters lang.BE 0123.456.789
tax_code_registration_pendingtextAanduiding BTW-nummer van de klant is in aanvraag. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Indien niet opgegeven of indien tax_code ingevuld is de standaard waarde ‘no’.no
company_idtextOndernemingsnummer van de klant. Niet verplicht, maximum 75 karakters lang.0123.456.789
email_addresstextEmail adres van de klant. Niet verplicht, maximum 125 karakters lang.info@hisdomain.com
phone_numbertextTelefoonnummer van de klant. Niet verplicht, maximum 20 karakters lang.098/90.20.00
websitetextDe URL van de website van de klant. Niet verplicht, maximum 150 karakters lang.http://www.it-servicesbvba.be
statetextDe status van klant. Mogelijke waardes: ‘active’, ‘archived’. Staat standaard op ‘active’.active
private_notetextVeld met private opmerkingen over de klant. Kan vrij gebruikt worden. Niet verplicht.Betaald steeds correct.
private_note_htmlhtmlVeld met private opmerkingen over de klant in HTML formaat. Kan vrij gebruikt worden. Niet verplicht.
<p>Betaald steeds correct.</p>
last_activitydatetimeTijdstip met de laatste activiteit van de klant. Kan niet worden opgegeven, wordt automatisch bepaald door het systeem.2018-05-03 11:33:45
default_days_invoice_dueintStandaard aantal dagen betalingstermijn nieuwe facturen. Niet verplicht. Indien niet opgegeven wordt de standaard gebruikt zoals ingesteld in de instellingen van de account.30
default_days_quote_validintStandaard aantal dagen geldigheidsperiode nieuwe offertes. Niet verplicht. Indien niet opgegeven wordt de standaard gebruikt zoals ingesteld in de instellingen van de account.30
default_tax_categoryintStandaard BTW-tarief. Kan de waarde 0, 1, 2 of 3 bevatten waarbij 1 (BTW tarief 1) de standaard waarde is. Niet verplicht.0
default_tax_category_special_statustextDe BTW-code bij BTW-vrijstelling. Kan enkel worden ingesteld in combinatie met default_tax_category 0. Maximaal 20 karakters lang. Niet verplicht. Een oplijsting met beschikbaar codes zoals gebruikt in de software kan worden opgehaald door het standaard BTW-tarief via de webinterface in te stellen.MC
default_tax_country_code
textISO landcode van het OSS land (One Stop Shop) waar de BTW van toepassing is. Leeg bij gewone BTW berekening.NL
default_discount_percentagefloatStandaard kortingspercentage voor nieuwe facturen van de klant. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Getallen tot 2 cijfers na de komma zijn toegestaan. Niet verplicht. Indien niet opgegeven wordt de standaard gebruikt zoals ingesteld in de instellingen van de account.5
default_cash_discount_activetextAanduiding of financiële korting voor de klant standaard al dan niet geactiveerd is bij aanmaak van nieuwe facturen. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Niet verplicht. Indien niet opgegeven wordt de standaard gebruikt zoals ingesteld in de instellingen van de account.no
default_cash_discount_percentagefloatStandaard kortingspercentage financiële korting voor nieuwe facturen van de klant. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Getallen tot 2 cijfers na de komma zijn toegestaan. Niet verplicht. Indien niet opgegeven wordt de standaard gebruikt zoals ingesteld in de instellingen van de account.1.50
default_cash_discount_days_validintStandaard aantal dagen geldigheid financiële korting voor nieuwe facturen van de klant. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Enkel gehele getallen zijn toegestaan. Niet verplicht. Indien niet opgegeven wordt de standaard gebruikt zoals ingesteld in de instellingen van de account.8
default_structured_messagetextStandaard gestructureerde mededeling voor nieuwe facturen van de klant. Niet verplicht. Moet een geldige gestructureerde mededeling zijn (12 cijfers met vormcontrole).342485986564
default_automatic_reminderstextStandaard automatische herinneringen uitsturen voor nieuwe facturen van deze klant. Kan de waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Niet verplicht. Indien niet opgegeven wordt de standaard gebruikt zoals ingesteld in de instellingen van de account.yes
default_languagetextStandaard taal nieuwe facturen. Mogelijke waarden: ‘dutch’, ‘french’, ‘english’, ‘german’. Niet verplicht. Indien niet opgegeven wordt de standaard taal ‘dutch’ gebruikt.french
default_currencytextStandaard munteenheid nieuwe facturen. Bevat de officiële code van de munteenheid (bvb. ‘EUR’, ‘USD’ of ‘GBP’). Indien niet opgegeven wordt de standaard munteenheid ‘EUR’ gebruikt.USD
default_notetextNotitie die wordt toegevoegd bij het aanmaken van een factuur, offerte of ander document. Te gebruiken in combinatie met default_note_position.Klantomschrijving
default_note_htmlhtmlNotitie die wordt toegevoegd bij het aanmaken van een factuur, offerte of ander document in HTML formaat. Te gebruiken in combinatie met default_note_position.
<p>Klantomschrijving</p>
default_note_positiontextDe positie van de notitie ten opzichte van reeds bestaande standaard notitie. Kan de waarde ‘top’ (bovenaan toevoegen; standaard), ‘bottom’ (onderaand toevoegen) of ‘replace’ (vervangen) bevatten. Te gebruiken in combinatie met default_note.replace
default_invoices_layout_idintStandaard layout voor nieuwe facturen. Standaard leeg. Indien leeg wordt de standaard layout voor facturen van de account gebruikt.8001
default_receipts_layout_idintStandaard layout voor nieuwe kasticketten. Standaard leeg. Indien leeg wordt de standaard layout voor kasticketten van de account gebruikt.8001
default_quotes_layout_idintStandaard layout voor nieuwe offertes. Standaard leeg. Indien leeg wordt de standaard layout voor offertes van de account gebruikt.8001
default_orders_layout_idintStandaard layout voor nieuwe bestelbonnen. Standaard leeg. Indien leeg wordt de standaard layout voor bestelbonnen van de account gebruikt.8001
default_paymentrequest_layout_idintStandaard layout voor nieuwe betaalverzoeken. Standaard leeg. Indien leeg wordt de standaard layout voor betaalverzoeken van de account gebruikt.8001
default_deliveries_layout_idintStandaard layout voor nieuwe leveringsbonnen. Standaard leeg. Indien leeg wordt de standaard layout voor leveringsbonnen van de account gebruikt.8001
default_customdocument_layout_idintStandaard layout voor nieuwe vrije documenten. Standaard leeg. Indien leeg wordt de standaard layout voor vrije documenten van de account gebruikt.8001
sepa_collectionSepaGegevens om SEPA-domiciliëring voor de klant te activeren.
invoice_countintAantal facturen geregistreerd onder de klant. Wordt door systeem zelf bepaald.12
receipt_countintAantal kasticketten geregistreerd onder de klant. Wordt door systeem zelf bepaald.2
quote_countintAantal offertes geregistreerd onder de klant. Wordt door systeem zelf bepaald.0
order_countintAantal bestelbonnen geregistreerd onder de klant. Wordt door systeem zelf bepaald.0
paymentrequest_countintAantal betaalverzoeken geregistreerd onder de klant. Wordt door systeem zelf bepaald.3
delivery_countintAantal leveringsbonnen geregistreerd onder de klant. Wordt door systeem zelf bepaald.3
customdocument_countintAantal vrije documenten geregistreerd onder de klant. Wordt door systeem zelf bepaald.3
subscription_countintAantal abonnementen geregistreerd onder de klant. Wordt door systeem zelf bepaald.1
contactslistEen lijst met contactpersonen binnen de firma/klant.
detailslistDEPRECATED. Een generieke lijst met gegevens binnen de firma/klant. Dit gegeven is niet langer beschikbaar bij nieuwe accounts. Alternatief kunt u “custom_values” gebruiken.
custom_valueslistLijst met extra velden. De beschikbare velden worden toegevoegd via “Instellingen” > “Geavanceerd”.


Subdomein: contacts ( < clients )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
contact_idintUnieke ID van de contactpersoon. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie).2002
client_idintUnieke ID van de klant. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL.1001
uritextURL naar contactpersoon. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken contactpersoon langs de API.
contact_nametextNaam of omschrijving van de contactpersoon. Verplicht mee te geven bij creatie. Maximum 254 karakters lang.John Smith
email_addresstextEmail adres van de contactpersoon. Niet verplicht indien phone_number meegegeven. Maximum 125 karakters lang.john.smith@hisdomain.com
phone_numbertextTelefoonnummer van de contactpersoon. Niet verplicht indien email_address meegegeven. Maximum 20 karakters lang.098/90.20.20


Subdomein : details ( < clients )

Deprecated! Dit gegeven is niet langer beschikbaar bij nieuwe accounts. Alternatief kunt u “custom_values” gebruiken.

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
detail_idintUnieke ID van het detailgegeven. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie).2012
client_idintUnieke ID van de klant. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL.1001
uritextURL naar detailgegeven. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken detailgegeven langs de API.
nametextNaam of omschrijving van het detailgegeven. Verplicht mee te geven bij creatie. Maximum 75 karakters lang.Bank
valuetextWaarde van het detailgegeven. Verplicht mee te geven bij creatie. Maximum 100 karakters lang.000-00000011-11


Subdomein : custom_values ( < clients )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
nametextInterne naam van het standaard veld. Wordt bepaald bij aanmaak van het standaard veld en kan worden gebruikt als unieke identificatie van het standaard veld. Verplicht op te geven bij toevoegen of wijzigen van de waarde van dit veld.myreference
descriptiontextNaam of omschrijving van het standaard veld zoals het wordt weergegeven bij gebruik. Wordt enkel informatief teruggegeven en kan niet worden aangepast via de API.Onze referentie
valuetextWaarde van het standaard veld. Maximum 75 karakters lang.123456


Type : Address

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
streettextStraat + huisnummer van het adres. Niet verplicht, maximum 150 karakters lang.Langestraat 189
street2textTweede adreslijn van het adres. Niet verplicht, maximum 150 karakters lang.
citytextStad van het adres. Niet verplicht, maximum 50 karakters lang.Antwerpen
postal_codetextDe postcode van de stad van het adres. Niet verplicht, maximum 10 karakters lang.2000
countrytextLand van de klant. Kan niet worden opgegeven. Wordt automatisch bepaald a.d.h.v. country_code.België
country_codetextLandcode van de klant. Verplicht, 2 karakters lang, in hoofdletters.BE


Type : Sepa

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
nametextKlantnaam zoals gekend voor het rekeningnummer. Niet verplicht, maximum 100 karakters lang.John Smith
ibantextIBAN van het rekeningnummer van de klant. Niet verplicht, maximum 50 karakters lang.BE938493849384349
bictextBIC van het rekeningnummer van de klant. Niet verplicht, maximum 50 karakters lang.BEXXXXXXXX
mandate_datetextDatum ondertekening mandaat. Niet verplicht, formaat YYYY-MM-DD.2021-01-01
mandate_referencetextReferte van het mandaat. Niet verplicht, maximum 100 karakters lang.SEPA-REF-1


Voorbeeld in XML van een klant:

<client>
  <client_id>1001</client_id>
  <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients/1001</uri>
  <external_client_id>Client-98437</external_client_id>
  <number>B12548</number>
  <name>IT Services BVBA</name>
  <attention>dienst administratie</attention>
  <street>Langestraat 189</street>
  <street2></street2>
  <city>Antwerpen</city>
  <postal_code>2000</postal_code>
  <country>België</country>
  <country_code>BE</country_code>
  <delivery_address>
    <street>Gebouw X</street>
    <street2>Kortestraat 3</street2>
    <postal_code>2000</postal_code>
    <city>Antwerpen</city>
    <country>België</country>
    <country_code>BE</country_code>
  </delivery_address>
  <site_address>
    <street>Olifantstraat 200</street>
    <street2></street2>
    <postal_code>9000</postal_code>
    <city>Gent</city>
    <country>België</country>
    <country_code>BE</country_code>
  </site_address>
  <tax_code>BE 0123.456.789</tax_code>
  <company_id></company_id>
  <email_address>info@hisdomain.com</email_address>
  <phone_number>098/90.20.00</phone_number>
  <website>http://www.it-servicesbvba.be</website>
  <state>active</state>
  <private_note>Betaald steeds correct.</private_note>
  <private_note_html><![CDATA[<p>Betaald steeds correct.</p>]]></private_note_html>
  <last_activity>2018-05-03 11:33:45</last_activity>
  <default_days_invoice_due>30</default_days_invoice_due>
  <default_days_quote_valid>30</default_days_quote_valid>
  <default_tax_category>0</default_tax_category>
  <default_tax_category_special_status>MC</default_tax_category_special_status>
  <default_tax_country_code>NL</default_tax_country_code>
  <default_structured_message>342485986564</default_structured_message>
  <default_automatic_reminders>yes</default_automatic_reminders>
  <default_language>french</default_language>
  <default_currency>USD</default_currency>
  <default_note>Omschrijving klant</default_note>
  <default_note_html><![CDATA[<p>Omschrijving klant</p>]]></default_note_html>
  <default_note_position>replace</default_note_position>
  <default_invoices_layout_id>8001</default_invoices_layout_id>
  <default_receipts_layout_id>8001</default_receipts_layout_id>
  <default_quotes_layout_id>8001</default_quotes_layout_id>
  <default_orders_layout_id>8001</default_orders_layout_id>
  <default_paymentrequests_layout_id>8001</default_paymentrequests_layout_id>
  <default_deliveries_layout_id>8001</default_deliveries_layout_id>
  <default_customdocuments_layout_id>8001</default_customdocuments_layout_id>
  <sepa_collection>
    <name>John Smith</name>
    <iban>BE938493849384349</iban>
    <bic>BEXXXXXXXX</bic>
    <mandate_date>2021-01-01</mandate_date>
    <mandate_reference>SEPA-REF-1</mandate_reference>
  </sepa_collection>
  <invoice_count>12</invoice_count>
  <receipt_count>7</receipt_count>
  <quote_count>7</quote_count>
  <order_count>0</order_count>
  <paymentrequest_count>0</paymentrequest_count>
  <delivery_count>0</delivery_count>
  <customdocument_count>0</customdocument_count>
  <subscription_count>1</subscription_count>
  <contacts>
    <contact>
      <contact_id>2002</contact_id>
      <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients/1001/contacts/2002</uri>
      <contact_name>John Smith</contact_name>
      <email_address>john.smith@hisdomain.com</email_address>
      <phone_number>098/90.20.20</phone_number>
    </contact>
  </contacts>
  <details>
    <detail>
      <contact_id>2012</contact_id>
      <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients/1001/details/2012</uri>
      <name>Bankrekeningnummer</name>
      <value>000-00000011-11</value>
    </detail>
  </details>
  <custom_values>
    <custom_value>
      <name>myreference</name>
      <description>Onze referentie</description>
      <value>123456</value>
    </custom_value>
  </custom_values>
</client>


  Meer info over de API? Lees onderstaande nuttige artikels