Gegevens kan je enkel aanmaken langs de POST-methode. Gebruik hiervoor het domein en eventueel subdomein van de gegevens die je wil aanmaken.


Wil je bvb een nieuwe factuur aanmaken gebruik dan als URL /api/v1/invoices of /api/v1/invoices/1001/payments om een nieuwe betaling voor factuur met ID 1001 aan te maken.


De gegevens die je doorgeeft kunnen zowel in XML, JSON als in form-encoding doorgegeven worden. Bij XML en JSON kan je alle gegevens in 1x doorgeven (bvb een factuur met items), met form-encoding moet je elk blok afzonderlijk doorgeven (bvb eerst de factuur en daarna één voor één de items).


Als resultaat krijg je een ‘error’ of ‘success’ terug. Als de gegevens correct werden aangemaakt krijg je bovendien ook nog de nieuwe ID van het aangemaakte gegeven terug alsook de URI waarmee je het volledige gegeven kan opvragen.


Voorbeeld bij fout:

<data>
 <error>description is required</error>
</data>

Voorbeeld bij succes:

<data>
 <success>invoice created</success>
 <invoice_id>1001</invoice_id>
 <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/invoices/1001</uri>
</data>


Een voorbeeld in PHP hoe je een factuur kan aanmaken:

$email = 'luc@mymail.com';
$password = '123456';
 
$invoice = (object)[
  'client_id' => 101,
  'number' => "INV2012-001",
  'days_due' => 10,
  'items' => [
    (object)[
      'description' => "jouw bestelling",
      'amount' => 20.5,
      'tax_rate' => 21,
    ],
    (object)[
      'description' => "levering",
      'amount' => 4,
      'tax_rate' => 21,
    ],
  ]
];
 
$p = curl_init('https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/invoices');
curl_setopt($p, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json', 
                     'Accept: application/json'));
curl_setopt($p, CURLOPT_USERPWD, $email . ':' . $password);
curl_setopt($p, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($invoice));
curl_setopt($p, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
$result = json_decode(curl_exec($p));


  Meer info over de API? Lees onderstaande nuttige artikels