Exact Online is een online boekhoudpakket voor het beheren van jouw boekhouding. Door een koppeling met Exact Online op te zetten kan je facturen rechtstreeks inboeken in jouw Exact Online-boekhouding.


Het opzetten van een koppeling is enkel mogelijk met een Pro abonnement of hoger.

Connecteren met Exact Online

Om een koppeling met Exact Online op te zetten heb je de gebruikersnaam en wachtwoord van jouw Exact Online-account nodig.


Opgelet! Heb je toegang tot Exact Online via jouw boekhouder? Dan dien je te beschikken over een “Kantoorgebruiker”.

Deze kantoorgebruiker heeft voldoende rechten om facturen in te boeken. Beschik je enkel over een “MijnKantoor gebruiker” dan zal je de facturen niet kunnen verzenden. Vraag in dit geval een nieuwe gebruiker aan bij jouw boekhouder.


Opgelet! Een Exact Online gebruiker kan slechts voor 1 account op ons platform een koppeling opzetten. Wordt dezelfde Exact Online gebruiker gebruikt om een koppeling voor een tweede account op te zetten dan zal de koppeling van de eerste account komen te vervallen.

Neem contact op met de helpdesk als je toch dezelfde Exact Online gebruiker wenst te gebruiken voor meerdere accounts.


De connectie kan je opzetten langs “Koppelingen” > “Exact Online” > “Koppeling opzetten”. Deze connectie hoef je slechts 1x uit te voeren.
Betaalstatus van je facturen in Exact Online ophalen

Ga naar 'facturen' > 'meer acties' > 'importeren bankverrichtingen' 


Kies voor rechtstreeks ophalen (manueel), langs bestand of automatisch importeren en sluit af met een druk op de blauwe knop 'bankverrichtingen ophalen'.


Opgelet!
Boek je in Exact Online zelf facturen in, dan zal de betaalstatus NIET worden opgehaald in EenvoudigFactureren.
Kies je voor automatisch importeren, dan zal de status van de facturen in jouw account regelmatig worden bijgewerkt.

Zorg ervoor dat je geen koppeling hebt opgezet met Ponto of CodaBox om de betaalstatus uit Exact Online op te halen! Heb je toch een koppeling met Ponto of Codabox, dan worden jouw bankverrichtingen rechtstreeks vanuit jouw bank opgehaald en hebben deze geen invloed op de betaalstatus in Exact Online.


Extra velden doorgeven bij het inboeken van facturen

Verschillende niet standaard velden kunnen naar Exact Online worden meegestuurd. Om deze velden toe te voegen kun je in EenvoudigFactureren een extra veld toevoegen.


Volgende bijkomende velden kunnen worden toegevoegd:

 • Uw ref.
 • Betalingsreferentie
 • Vanaf
 • T/m
 • Serienummer
 • Trackingnummer
 • Externe koppeling - URL
 • Externe koppeling - Omschrijving
 • Notities
 • IntraStat - Land
 • IntraStat - Statistische waarde
 • IntraStat - Statistisch aantal
 • IntraStat - Goederencode
 • IntraStat - Nettogewicht
 • IntraStat - Transactie A
 • IntraStat - Transactie B
 • IntraStat - Vervoerswijze
 • IntraStat - Leveringswijze


1. Voeg een nieuw extra veld toe


Per bijkomend veld voeg je een extra veld toe aan de factuur of de factuurlijn.

Weet je niet hoe je een eigen extra toevoegt? Zie: Extra velden toevoegen


2. Ga naar de koppeling 'Exact Online' > Instellingen > ga naar de stap 4 'Opties'.
Wijzig de toegevoegde velden en match deze met de velden zoals ze staan geregistreerd in Exact Online. 
  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels