Een financiële korting of korting contant wordt toegekend om jouw klant aan te zetten om de factuur sneller te laten betalen. Zo kan de klant van een meestal kleine korting genieten indien wordt betaald binnen een aantal dagen na opmaak van de factuur. De korting wordt steeds toegekend op het totaalbedrag van de factuur en kan optioneel in combinatie gebeuren met een commerciële korting.


Om financiële korting toe te kunnen kennen activeer je deze optie op de Modules-pagina.


Een gebruikelijke financiële korting is 2% korting indien betaald wordt binnen 8 dagen.


Om financiële korting toe te kennen op een factuur kan je tijdens het aanmaken of bewerken van de factuur ‘Financiële korting’ aanvinken en het gewenste kortingspercentage en betalingsperiode ingeven.In tegenstelling tot commerciële korting wordt financiële korting dus enkel toegekend indien de klant binnen de vooropgestelde termijn betaald. Daarna moet de klant het volledige factuurbedrag betalen. Echter aangezien tijdens opmaak van de factuur nog niet geweten is of de korting zal worden opgenomen heeft de wetgever hieromtrent enkele specifieke regels opgesteld.


Zo zal het totaalbedrag vermeld op de factuur het volledige bedrag zijn (dus zonder de financiële korting). Echter het bedrag van de BTW werd berekend op het totaalbedrag met korting. Het bedrag van de korting dat de klant kan genieten wordt afzonderlijk vermeld op de factuur.Indien je een factuur met financiële korting opent kan je als totaal 2 bedragen terugvinden. Eenmaal zonder en éénmaal met financiële korting. Zo kan je eenvoudig achterhalen welk bedrag jouw  klant uiteindelijk zal moeten betalen.


Op de afgedrukte factuur wordt uiteindelijk de melding toegevoegd: Bij betaling voor 14/03/2016 kan 2,00 € korting (2%) in mindering op het factuurbedrag worden gebracht.


Indien jouw klant de financiële korting opneemt zal er dus een verminderd bedrag betaald worden. Echter is het steeds nodig om het totaalbedrag zonder financiële korting in te boeken als ontvangen betaling om de factuur in status BETAALD te plaatsen. Bij voorkeur kan je de betaling in 2 delen registeren: éénmaal het werkelijk betaalde bedrag en daarna de toegekende korting met betaalwijze ‘Financiële korting’.


Aangezien een opgenomen financiële korting boekhoudkundig wordt gezien als een financiële kost wordt het totaalbedrag zonder korting steeds opgenomen in de omzet. Dus ook indien de korting wel werd opgenomen.


Onder Instellingen > Opties kan je het standaard kortingspercentage en aantal dagen betalingstermijn instellen. Je krijgt er ook de mogelijkheid om standaard voor elke nieuwe factuur financiële korting toe te kennen.
  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels