Grootboekrekeningen opgeven bij facturen en artikelen om te gebruiken bij het inboeken van facturen in jouw boekhoudprogramma of bij jouw boekhouder.


Om de verwerking van jouw verkoopfacturen in jouw boekhouding of bij jouw boekhouder te vereenvoudigen kan je tijdens het aanmaken van jouw facturen nu ook een grootboekrekening toekennen aan jouw factuurlijnen. Deze grootboekrekeningen worden dan mee opgenomen bij het exporteren van jouw facturen als elektronische factuur of bij het doorsturen van de facturen naar jouw boekhouder.

Deze module kan je activeren via Instellingen > Modules > Grootboekrekeningen.

Na activatie van de module kan je de lijst met grootboekrekeningen beheren via Instellingen > Grootboekrekeningen.