Ga naar je account, klik op "Koppelingen"Activeer de koppeling via de blauwe knop.