Je kan tijdens het aanmaken van facturen en offertes verschillende BTW-tarieven kiezen. Niet enkel de standaard BTW-percentages maar ook heel wat uitzonderlijke BTW-situaties kunnen worden toegevoegd. Hiermee komen jouw facturen in overeenstemming met de BTW-wetgeving.Per klant instellen

Het standaard BTW-tarief kan je per klant instellen. Hiervoor activeer je eerst de module “Klant specifieke instellingen” via de “Modules” pagina.


Na activatie van de module kan je tijdens aanmaak of bijwerken van de klant het BTW-tarief instellen. Nieuwe facturen die voor de klant worden aangemaakt zullen automatisch dit BTW-tarief overnemen.Instellingen

De standaard BTW-percentages van 21%, 12% en 6% zijn standaard beschikbaar voor jouw account. Indien het echter nodig is om deze aan te passen kan je deze wijzigen in Instellingen > BTW. Na aanpassing zal je bij nieuwe facturen de nieuwe percentages kunnen gebruiken. Bestaande facturen worden hierdoor niet beïnvloed, deze behouden de oude BTW-percentages.


Daarnaast vind je er ook enkele opties terug:


  • Standaard bedragen inclusief BTW opgeven: Nieuwe facturen en artikelen worden standaard inclusief BTW aangemaakt. Dit kan je per factuur of artikel nog aanpassen. Facturen aangemaakt met bedragen inclusief BTW worden standaard steeds afgedrukt met bedragen inclusief BTW. Om hiervan af te wijken kan je dit aanpassen via de factuurlayout.

  • Vrijstelling van BTW voor kleine ondernemingen (Artikel 56 van het Btw-Wetboek): Indien je gebruik maakt van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen kan je deze optie aanzetten om alle facturen automatisch zonder BTW te berekenen. Vergeet niet om een melding toe te voegen aan de standaard factuurnotitie: “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet van toepassing.” Door deze optie aan te zetten kan je geen BTW-gegevens meer invullen.

  • Vrijstelling van BTW voor onderneming met vrijgestelde activiteiten (Artikel 44 van het Btw-Wetboek): Bepaalde sectorspecifieke activiteiten (vooral in de medische wereld) zijn vrijgesteld van BTW volgens artikel 44 van het Btw-Wetboek. Gebruik deze optie indien je hieronder valt en geen BTW aanrekent. Vergeet niet om een melding toe te voegen aan de standaard factuurnotitie: “Vrijgesteld van BTW krachtens art. 44 …” (Aangevuld met het van toepassing zijnde nummer van het artikelonderdeel). Door deze optie aan te zetten kan je geen BTW-gegevens meer invullen.

  • Vrijgesteld van BTW volgens artikel 44: Maak jouw facturen aan met en zonder vrijstelling volgens artikel 44 dan selecteer je de BTW-vrijstelling “VA” tijdens aanmaak van de factuur. De begeleidende tekst die automatisch in de factuurnotitie wordt toegevoegd kan je hier aanvullen met de exacte bepaling uit het artikel 44 van het BTW-wetboek die voor jou van toepassing is.

  • Aangepaste BTW vrijstelling: Bij toepassing van een BTW-vrijstelling moet er worden gekozen uit een vaste lijst met wettelijke BTW-vrijstellingen. Wijk af van deze vaste BTW vrijstellingen en voeg een eigen aangepaste BTW vrijstelling toe. De ingestelde omschrijving wordt toegevoegd aan de factuurnotitie bij selectie van de BTW vrijstelling. De aangepaste BTW vrijstelling heeft de vaste code “NA”.

  • Onkostennota zonder BTW aanmaken: Deze optie kan je gebruiken om onkostennota’s i.p.v. facturen aan te maken. Aangezien facturen enkel door ondernemingen kunnen worden aangemaakt kan je deze optie gebruiken om een onkostennota aan te maken voor bijvoorbeeld een éénmalige verkoop of dienst die je  als particulier hebt uitgevoerd. Door deze optie aan te zetten kan je geen BTW-gegevens meer invullen.


OSS (One Stop Shop)

Heb je een webshop en verkoop je aan buitenlandse klanten? Dan gebruik je misschien wel OSS (One Stop Shop), een BTW-regeling in de Europese Unie waarmee bedrijven hun BTW-verplichtingen voor transacties met consumenten in andere EU-landen op een centrale wijze kunnen regelen.
  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels